GENSER I KONTSTRIKKING CA STØRRELSE 50

Modell Stein

©Stein Lyftingsmo

stein@lyftingsmo.no

 

Rutemønster

 

Bilde av Modell Stein her. NB  2 MEGABYTE !!!!!

 

Pinner nr 3.

Finullgarn (Rauma) 5x50g av hver farge (lys og mørk).

Strikkefasthet: 5 ruter måler 32 cm. 1 rute =6,4cm diagonalt.

 

Vrangbord i lys farge 216 masker, ca 15 omganger.

 

Startruter: Først reduseres masketallet til 160 (16 ruter á 10 m), samtidig med at første rad halve ruter strikkes. Det tas inn 7 masker på 2 ruter, 4 og 3 annenhver gang.

Str 2 m r. Snu (fra nå av tas første m løst av både på r og vr) og str dem vr tilbake. Snu.

Str 3 m r. Snu og str dem vr tilbake. Snu.

Str 4 m r osv

Når 10 m er strikket fram og tilbake, så strikk dem fram og tilbake og fram igjen. Første halve rute er nå ferdig. Fortsett ut omgangen (16 ruter).

 

Vanlige ruter: Plukk opp (evt med hjelpepinne) 10 kjedemasker langs kanten av ei (start)rute. På startruter må den siste maska trikses nederst ved opplegget. Hold arbeidet med vranga mot deg. Start med mørk farge. Strikk kjedemaskene vrangt, snu og strikk dem rett tilbake. (hvis du klarer å strikke kjevhendt den ene veien, så slipper du all snuingen). Heretter tas første maske løs av. Snu og str vr til 1 m igjen. Str denne sammen med ei maske fra den andre (lyse) ruta. Snu og str r tilbake. Snu. Fortsett til alle m fra den andre ruta er felt inn. Gjenta ruteraden rundt.

 

Selve mønsteret. I sjuende mørke ruterad strikkes ikke åttende og sekstende rute. Strikk (stadig smalere) oppover.

På ryggsida i tiende mørke ruterad strikkes rute 1 som avslutningsrute (se nedenfor).

På frontsida

Rute 2: (i åttende mørke ruterad). Kjedemaskene plukkes opp en gang til på vrangsida, og det strikkes ei ny rute 2 på baksida (etter at de fem vanlige rutene er strikket). Den bakerste rute 2 felles av. (Den skal sitte fast i strikketøyet i de to nederste kantene sine).

Rute 3: Kanten felles mot den forreste rute 2 og felles av (mot halsåpningen).

Rute 4: Strikkes fra fra kjedemasker som er plukket opp fra den bakerste rute 2.

Rute 5: Felles av mot halsåpningen.

Rute 6: Vanlig.

Nå begynner strikkinga fra halsåpningen, og da strikkes det vinkelrett i forhold til før. Dette medfører at de mørke rutene nå strikkes slik de lyst ble strikket før, og omvendt. Langs de stiplede linjene må en snu på noen masker, slik at de ikke blir veldig vridd.

Rute 7: Denne blir foreløpig en «løs flipp» fordi det ikke er noen rute å felle kanten mot.

Rute 8: Flipp.

Rute 9: Legg opp 10 m videre på pinnen. Kanten felles mot rute 7. Husk fram og tilbake før du feller første gang.

Rute 10: Ganske normal. Husk maskene som må snues. Fortsett videre utover på høyre skulder..

Rute 11: Legg opp 10 m på løs pinne. Kanten felles mot rute 12.

Rute 13: Ganske normal.

Rute 14: Flipp.

Rute 15: Som rute 9. Kanten felles mot rute 6. Fortsett utover på venstre skulder.

Rute 16: Ganske normal. Her møte 6 ruter i samme hjørne.

 

Ermene har 18 ruterader (9 mørke) før raden med avslutningsruter. Fellinga gjøres ved å strikke sammen de to første maskene på siste pinnen i ruta. Felling i radene 1, 2, 4, 5, 8, 11, 14 og 17 (av hver farge). Lyse og mørke ruter må felles like fort. Både lyse og mørke ruter har nå fått 6 masker. Raskere og mere felling gir mindre pufferm-effekt. Det vil da være nødvendig med flere ruterader for å oppnå samme ermelengde.

 

Avslutningsruter. Plukk opp kjedemaskene og strikk dem vr fram, snu og strikk r tilbake. Snu.

Str vr til 1 m igjen. Ta 2 m sammen. Snu. Str r til 1 m igjen. Snu.

Str vr til 1 m igjen. Ta 2 m sammen. Snu. Str r til 2 m igjen. Snu.

osv til og med nest siste felling. Flytt da den siste strikkede m over på venstre pinne. Ta 2 m sammen, og avslutningsruta er ferdig.

 

Varngbord på ermene strikkes på vanlig måte. Fell av vr og r annenhver maske for at det ikke skal bli for stramt. Hvis det er felt mer enn til 6 m pr rute (6x8=48 m) kan det være nødvendig å plukke opp masker for at vrangborden ikke skal bli trang.

 

Halsåpningen må ha ganske uelastisk kanting. Her er brukt 2 rader heklede fastmasker i den lyse fargen.

 

MINDRE UTGAVE CA STØRRELSE 36

 

Samme type pinner og garn (4x50g av hver farge).

Hver rute er på 9 masker. Det må altså tas inn til 16x9=144 masker idet startrutene lages. Ellers strikkes som den større utgaven.

Denne er laget med forholdsvis jevnt felte ermer. Ermene har 10 mørke ruterader, altså 20 ruterader i alt. Felling i radene 2, 3, 6, 7, 10, 13, 16, 19.

 

Både den lille og store genseren er middels korte. De som liker lange gensere kan godt øke bolen med en lys og en mørk ruterad.