Stein Lyftingsmo

 

 

T(h)ree impressions

Tredje inntrykk

 

I have an affection for trees, especially pine trees and old trees. And other things and persons.

 

Jeg har sans for trær, særlig furu og gamle trær. Med mere.

 

Er det trygt å stå her?

Ærbødighet

Fest i snøvær

Snø på ruta

Snow on the window

Snø på ruta 2

Snow on the window 2

Snø på ruta

Snow on the window 3

Snø oppover

Snow escalation

Snøfugler

Snowbirds