PåPakningen

 

PåPakningen var en spalte i Norsk Farmasøytisk Tidsskrift

hvor jeg tok opp aktuelle saker.

Dessverre er ikke PåPakningen tilgjengelig

på NFT's nettutgave.

 

PP57 Dråper i havet

PP56 Metex

PP55 Selexid

PP54 På Plass

PP53 Nebcina

PP52 Kaletra

PP51 Delpakninger

PP50 Pro-Epanutin - enhet til forvirring

PP49 Fire like eller fire i serie?

PP48 Bokser skal ha runde tall

PP47 Ugrenerisk

PP46 Like som to dråper

PP45 Tall Man Letters

PP44 Emconcor

PP43 Hvorfor gjøre det enkelt?

PP42 Gamle miner kan fremdeles skade

PP41 Hvor mye er det i flaska?

PP40 Hvor mye vann skal tilsettes?

PP39 Å virke og ikke virke

PP38 Kostbar luft

PP37 Vorteseier

PP36 Skjult dosering

PP35 Minimal konkurranse

PP34 Ferdigfylt sprøyt Svar fra LMV

PP33 Janumet

PP32 Dose heller enn konsentrasjon NFT 1-2010

PP31 Løypesoper like bak

PP30 Bluebox

PP29 Metoprolol Depot

PP28 Orientering

PP27 Ernæringssuppe fra Nutricia

PP26 Degenererte smeltetabletter

PP25 Når enden ikke er god

PP24 Sett fra oven

PP23 Cardio og hjertebarn

PP22 Hvor er Willy?

PP21 Svelges rått NFT 1-2009

PP20 Generiske dialekter

PP19 Ødelagt identitet

PP18 Røntgenblikk

PP17 Merkevarekollisjon

PP16 Kjære lange lege

PP15 Dårlig strek

PP14 Møl

PP13 Forvirrende konsentrasjon

PP12 Behandlingen må ikke avbrytes

PP11 PåPakning til Legemiddelverket

PP10 Hvilken styrke? NFT 1-2008

PP09 Medisinmusikk

PP08 Terapeutisk fargekoding

PP07 Actavis nytt design

PP06 Oxaliplatin Ebewe

PP05 Katastrofeadrenalin

PP04 Tegretol retard

PP03 Forveksling Pfizer

PP02 Aloxi

PP01 Metadon